Příspěvky

Životnost

Jestliže je dřevostavba realizovaná podle norem a zásad, aby nedošlo k poškození hmyzem nebo houbami, můžeme životnost počítat na staletí. Co ovlivňuje životnost? Vlhkost, která může vzniknout při neodborné montáži, použitím nevhodného materiálu nebo špatným použitím konstrukce. Dlouhou životnost ovlivníte tím, že udržíte dřevo suché. Měli byste dostatečně větrat a topit.

Masivní domy

Roubenky jsou sestaveny z masivních materiálů, které mají tvar trámů. Typickým znakem je roubení, to znamená, že trámy vytváří rohy. Tento typ domu se vyrobí předem a instaluje na určeném místě. Trámy se zatmelí a doplní lištami. Sruby jsou také masivním typem domů. Bloky jsou kulaté, očištěné od kůry a hmyzu. Ve výrobě se připraví, poté se rozebere a převeze na parcelu, kde je kompletně srub sestaven.